Očkování

Dětský očkovací kalendář v ČR – Vaccination calendar in Czech Republic

Věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

NEMOC OČKOVACÍ  LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ  LÁTKA
od 4. dne nejpozději 6. týdne Tuberkulóza

(pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG 10
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9 týdne (2. měsíce) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění */** Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka- měsíc po 1. dávce)
4. měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (2. dávka-2 měsíce po 1. dávce) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka- 2 měsíce po 1. dávce)
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka- měsíc po 2. dávce)
13. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka)
mezi 11.-13. měsícem Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (3. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-ve věku 11 až 15 měsíců)
od dovršení 5. do dovršení 6. roku Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka)
v 5 letech věku dítěte Záškrt, tetanus, černý kašel Adacel (přeočkování)
v 10 letech věku dítěte Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
od dovršení 13. do dovršení 14. roku Onemocnění lidským papilomavirem* Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 ( 2 dávky)

* hrazeno ze zdravotního pojištění

** U rizikových skupin děti (do 6. měsíce věku) a u předčasně narozených dětí(<37. gestační týden) doporučuje Česká vakcinologická společnost očkování ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.

Očkování proti meningokokovým onemocněním séroskupin ACWY: od 6. týdne (Nimenrix); od 2 let (Menveo). Očkování proti meningokokovým onemocněním séroskupiny B: od 2. měsíce (Bexero); od 10 let (Trumenba).

Klíšťová encefalitida: od 12. měsice (FSME Immun 0,25 ml, Encepur pr děti)

V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.