Naše ordinace

Vážení rodiče a pacienti,

V souvislosti s nastalou situací ohledně nemoci Covid 19 a snahou minimalizovat možný přenos viru, bude chod ordinace omezen podle následujících podmínek:

 • vstup pouze v respirátoru
 • pacienti jsou stále přijímáni na vyšetření pouze po telefonické domluvě 
 • v čekárně mohou byt maximálně 4 osoby
 • udržujte rozestupy
 • rodič akutně nemocného dítěte s respiračním infektem je povinen telefonicky kontaktovat lékaře a ten rozhodne o formě vyšetření, o přesunutí preventivních prohlídek a očkování striktně na dopolední čas ordinace

K dispozici je tel. linka 286 888 148, případně k dotazům, které nevyžadují bezprostřední odpověď e-mail: pediatriepraha8@gmail.com 

  • Potvrzení do MS, zdravotní způsobilost – v ordinačních hodinách bez objednání.
  • Nemocné děti – akutní obtíže – objednávejte prosíme telefonicky denně v čase 8:00-9:00 h, kromě úterý (v úterý 13:00-14:00 h)  na pevné lince ordinace.
  • Telefonické konzultace a výsledky sdělujeme v čase 11:30-12:00h  taktéž na pevné lince ordinace. 
  • Preventivní prohlídky a očkování, konzultace  a přesouvání termínů, posudky, recepty objednávejte přednostně telefonicky v čase 8:00-9:00h či 11:00-12:00h  na pevné lince.

   Pokud nemůžete domluvený termín dodržet, kontaktujte nás co nejdříve. S ohledem na plynulý provoz ordinace a rostoucí poptávku po službách ordinace vás nebudeme moci vyšetřit pokud přijdete mimo smluvený čas.

Další informace

Dear parents and patients,
In regard to the situation with Covid-19 disease and in order to minimise  possible virus dissemination, certain restrictions to be applied at the ambulance:

  • entiring with respirator only
  • patients will be examined  upon telephone appointment only
  • maximum 4 persons in the waiting room
  • keep distance
 • Parents of a child with suspected  resperatory desease has to call  the doctor firstly, then the doctor will decide which form of examination is neede
 • Preventive medical exminations and vaccinations only during the morning hours

Contact telephone is 286 888 148. With the questions not requiring immediate answer please use e-mail: pediatriepraha8@gmail.com 

 • Health certificates, certificates for kindergarten without reservation during working hours
 • Sick children with acute problems: please reserve appointments daily from 8:00-9:00 a.m. except Tuesday (on Tuesday 1 pm-2 pm) using landline 286 888 148 .
 • Phone consultations  and blood tests results are available from 11:30- 12:00 a.m. also via landline
 • Regular medical examinations and vaccinations, consultations, moving of appointments, prescriptions and health certificates please order in advance over the landline  8:00- 9:oo a.m. and 11:00-12:00 a.m.  

In case you are not able to come in time please contact us ASAP. Due to the big load in the abmulace we cannot guarantee that you can be examined if you come not within the agreed time frame.

 

O mně

Jako dětská lékařka mám dlouholetou zkušenost s léčbou dětských onemocnění. Působila jsem v onkologicko-hematologickém centru pro děti na oddělení transplantací kostní dřeně v Minsku (Bělorusko), na Klinice dětské onkologie a hematologie ve FN Motol, jako praktická lékařka pro děti a dorost v Mediclinic a.s. v Praze.
Jsem autorkou vědeckých prací v oboru onkologie a hematologie, primárně jsem se věnovala problémům léčení akutní myeloblastické leukémie u dětí. Absolvovala jsem stáž v institutu Curie (Paříž) a na univerzitní klinice ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo).

We offer pediatric services from 0 to 19 years old for foreign clients.
We speak English, French, Russian

Odinace poskytuje

 • ​Komplexní léčebnou péči dětí a dorostu ve věku 0-19 let
 • ​Kojeneckou poradnu ve věku 0-18 měsíců včetně všech očkování
 • ​Preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15, 17 a 19 let
 • ​Povinné a nepovinné očkování
 • ​Možnost dohody nadstandardní péče
 • ​Stanovení CRP – C reaktivního proteinu- pro určení potřeby ATB léčby